Search Keyword

NEWS & PROMOTIONS

TOP ST BUILDER รับมอบรางวัล สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

คุณกนกพร  จันทรดิลกรัตน์  กรรมการบริหาร บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด  ขึ้นรับรางวัล ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี” หน่วยงานบ้าน “พิสุทธิ์ชาน” ซอยนวมินทร์ 107  วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านได้ตระหนักและเข้าในในปัญหาขยะมูลฝอย  วัสดุเหลือใช้  มลภาวะ  ฝุ่นละออง  ที่เกิดจากการดำเนินงานก่อสร้าง  โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้มอบรางวัล  ในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2019 ที่ IMPACT HALL 6 เมืองทองธานี

back to news & promotions

คุณวิบูล เข้าร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน 2013

19.03.2013

คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เข้าร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน FOCUS 2013 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2556 ที่ชั้นล่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ภาพบรรยากาศ งานรับสร้างบ้าน 2011 4G HOME

28.03.2013

ภาพบรรยากาศ งานรับสร้างบ้าน 2011 4G HOME ณ ห้องเพนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD